Podobne

Cytat


Exceptio confirmat regulam - wyjątek potwierdza regułę.
Fac te ipse felicem - uczyń sam siebie szczęśliwym.
Idem (skrót: id). - to samo; ten sam
Fidei Defensor (Fid Def lub fd) - obrońca wiary (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach). (tytuł Henryka VIII bity na wszystkich brytyjskich monetach)
Elegancki mężczyzna wyróżnia się tym, że niczym się nie wyróżnia.